Doç..Dr. İlker ÖZMUTLU
Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı