Spor Yöneticiliği Bölümü’nde eğitim alacak öğrencilerin, temel işletme ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri edinmelerinin yanında bu birikimlerini sporla ilişkilendirecek vizyonu kazanmaları amaçlanmaktadır. 

     Spor Yöneticiliği Bölümü'nün amacı, sporun başlı başına bir sektör olduğu fikrinden hareketle bu sektörün yönetim kademesinde yer alacak yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm, bireysel sporlara ve takım sporlarına giriş, spor medyası, spor hukuku, sporda sponsorluk anlaşmaları, uluslararası spor mevzuatı, işletmenin temelleri, sağlık psikolojisi, spor etkinlikleri ve organizasyonu, işletme iletişimi, sporda pazarlama teknikleri, sporda pazar analizi gibi konulara yer vermektedir.